Steek de zeven kaarsen aan op tafel volgens de opstelling.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de opstelling van de kaarsen.

Muziek om te luisteren:

“Meine Seele wartet”
J.S. Bach

Tekst:
Meine Seele wartet auf den Herrn von einer
Morgenwache bis zu der andern.
Und weil ich denn in meinem Sinn, wie ich
zuvor geklaget, auch ein betrübter Sünder
bin, den sein Gewissen naget, und wollte
gern im Blute dein von Sünden
abgewaschen sein wie David und Manasse.

Vertaling:
Mijn ziel wacht op de Heer van de ene
ochtend tot de andere.
En omdat ik in mijn geest,
zoals ik al eerder klaagde, ook een
bedroefde zondaar ben wiens geweten
knaagt, wil ik graag met uw bloed van
zonden worden schoongewassen zoals
David en Manasse.

Stilte

Lucas 12: 37-40

Stilte

Samenspraak

Wat doen wij hier vanavond samen?

Wij gedenken het leven van Jezus.

Waarom doen wij dat?

Hij vierde de maaltijd 
met zijn vrienden
op het feest van de uittocht,
het feest van bevrijding.

Maar wat heeft dat voor zin?

Jezus verkondigde de komst
van Gods koninkrijk.
Hij deelde met ons de hoop
dat deze wereld anders kan.
Dat alle onrecht niet meer zijn zal.
Dat alle pijn voorbij is.
Dat alle verdriet verdwenen is.
Die droom is het waard
om ons voor in te zetten.
Dat geeft deze avond zin.

Amen

Om te luisteren of mee te zingen:

"Alles wat over ons geschreven is"
Liedboek 556

Bron: www.liedboekcompendium.nl/lied/556-alles-wat-over-ons-geschreven-is-5_2_2
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Ad hoc koor o.l.v. Christiaan Winter Harry van Wijk, orgel (bron: KRO-NCRV)

Lucas 22: 1-2 en 22: 7-16

Muziek om te luisteren:

“Ave Verum”
W.A. Mozart

Tekst:
Ave verum corpus,
Natum de Maria Virgine, Vere passum,
immolatum In cruce pro homine,
Cuius latus perforatum Unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum In mortis examine.
O Iesu dulcis,
O Iesu pie,
O Iesu, fili Mariae!  

Vertaling:
Gegroet waarachtig lichaam
geboren uit de Maagd Maria
dat werkelijk heeft geleden
en voor de mens geofferd is aan het kruis.
Uit wiens doorboorde zijde
water met bloed vloeide.
Wees voor ons een voorsmaak
tijdens de beproeving van de dood.
O Jezus zoet,
O Jezus getrouw,
O Jezus, Zoon van Maria. 

Eerste gang van de maaltijd:
Soep van zeven smarten

De zeven smarten van Maria zijn:
1) De lijdensvoorzegging door Simeon (bij het opdragen van Jezus in de Tempel);
2) De vlucht naar Egypte;
3) Het verlies van het goddelijk Kind in de Tempel;
4) De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon;
5) Jezus sterft aan het Kruis;
6) Maria ontvangt haar gestorven Zoon;
7) Maria bij de graflegging van Jezus.

Tekst om voor te dragen: Het etmaal, Guillaume van der Graft

De kleine uren. Drie
in de nacht. Dat een drinkbeker
niet voorbijgaat.
Zes in de morgen. Dat
er verschijning is
binnen het schijnsel. Negen,
het schrijnen van de twijfel
gaat over in een roes
van nuchterheid.
Twaalf, de zon schieten. Niets
bijzonders. Midi. Maar drie
in de namiddag
is het holst van de tijd.
Ik voel hoe het licht kantelt.
Ik ga overstag. Wat
eens gebeurd is gebeurt
iedere dag.

Eén etmaal vat
alles samen. Dat het geschied is, dat
het geschiedt,
van het eerste licht aan de ramen
tot de genadeslag.
Niets blijft onverschillig. De wind
die wandelt in de blaren
is steeds de eerste wind
en de roerloze stilte
die in de boom zit, zo
moederlijk lavend,
gaat aan de wereld vooraf
als alles weer bij een graf begint
om zes uur in de avond.
Nog een paar kleinere
uren, dan gaan wij
slapen. Kom haastig.

Bron: Graft, Guillaume van der. (1993) 'Het Etmaal', In: De hondenwacht. Baarn: de Prom.
Dit gedicht is gepubliceerd met toestemming van de erven van Willem Barnard. Onze dank gaat uit naar de familie.

Om te luisteren of mee te zingen:

"Wie kent de eenvoud van het breken”
Liedboek 392

Lucas 9:1-2 en 9:10-17

Muziek om te luisteren:

“Tafel der armen"
Verzameld Liedboek – Huub Oosterhuis.

Lucas 5: 36-39

Tweede gang van de maaltijd:

Vijf soorten brood:
- Matzes (haastbrood, brood van bevrijding)
- Judasstroppen (brood van verraad)
- Sara’s brood (brood van gastvrijheid)
- Joodse Honingkoek (brood van belofte en
nieuw begin)
- Challe (brood van beperking en rust)

Twee soorten vis:
- Gebakken vis in radijssaus (Radijs verwijst naar de bittere omstandigheden van het volk Israël in Egypte)
- Tonijnsalade met venkel (Tonijn is duurzaam gevangen en verwijst naar kwetsbaarheid van deze aarde.)

Groentenschotel:
Romeinse ovenschotel van kruisbloemige groenten (Gerecht verwijst naar onderdrukking en kruisdood.)

Drank:
Witte wijn of witte druivensap (symbool van nieuwe wijn en nieuw begin)

De maaltijd kan in stilte gegeten worden. Een andere optie is om (samen) na te denken over een aantal vragen. Om je een beetje op weg te helpen, zijn er gespreksvragen beschikbaar. Je kunt ze downloaden via onderstaande knop.

Tekst om voor te dragen: Psalm 78 - Vrij, Huub Oosterhuis

Hier ben ik, mensen, uw dichter
ik heb iets te melden, en zál het.
Neem mijn Thora ter harte:
een lang verhaal kort
over een woedende god

een briesende leeuw die zich temde,
een god die tot inkeer kwam.

Ja, die, van diensthuizen, uittocht,
lichtende wolken bij nacht,
watervlakten gekliefd
watervloeiende rotsen,
ja, die ene Bevrijder.

Die door zijn eigen mensen
werd gewantrouwd, verloochend.
Ze wilden een rijk gedekte
tafel in de woestijn,
een immer springende bron,
wittebrood uit de hemel.

Hij deed wat Hij kon, gaf brood
en water - maar nooit genoeg:
vlees moest er komen, gevogelte
liefst gekruid en gebraden.

Hij opende hemelse deuren:
uit onweer regende zaad,
manna, brood uit de hemel

een regen van kleurige veren,
kwartels, dood voor hun deuren.
Ze aten en konden niet meer,
ze propten het in hun mond -
de vetsten stierven ter plaatse.

Vreten, zuipen, en verder niets.
Leuzen brullen, jaren verschrikking.
Soms ontwaakte er een
en dacht: deze god is mijn rots,
Hij kocht mij vrij, mijn losser.

Maar het bleef bij die ene,
de massa wilde niet denken,
bedroog hem met leugenliedjes.

Hij bleef barmhartig, doofde zijn woede,
Hij weet hoe wankel wij zijn.
Maar werd opnieuw gekrenkt en vernederd:
wij waren kort van memorie,
gedachten niet onze bevrijding
uit Angstland, wisten niet meer
de wonderen die Hij deed:
rivieren in bloed veranderd,
de alles opvretende hondsvlieg,
kikkers, sprinkhanen, hagel
de bliksemschichten, de pest,
de dood van de oudste zonen.

Alles probeerde Hij: bracht ons
naar zijn heilige berg,
liet ons wonen in vredige streken
in tuinen aan lustige stromen.

Maar wij geloofden Hem niet,
hoopten Hem niet, beminden Hem niet.
Wij vluchten naar offerheuvels
waar gouden kalveren worden aanbeden -
wat moest Hij nog verder met ons?

Mozes smeekte Hem om.
Hij zou met ons meegaan - waarheen?

En weer gaat het door de hel.
Wij houden ons niet aan zijn woord,
verloochenen weduw en wees
vervloeken de vreemdeling.

Gaat Hij ons een herder geven
een koning-messias, een David?
Hij gaat ons geven: geweten,
de kracht van zijn heilige geest,
een stem die klinkt in ons hart.

Die wij doen klinken tezamen
als wij brood breken en delen
ten teken van onze hoop:
dat een wereld zal komen
waar brood, recht, waardigheid
en liefde is

voor al wat leeft

Bron: Oosterhuis, Huub. (2018). 'Psalm 78'. In: 150 Psalmen vrij. Baarn: Ten Have.
Deze tekst is met toestemming van de uitgever gepubliceerd. Wij zijn de uitgever dankbaar dat dit kosteloos mocht.

Muziek om te luisteren:

“From Jewish Life: Prayer” E. Bloch

Stilte

Lucas 22: 39-42

Stilte

Muziek om te luisteren:

“Notre Père” (Onze Vader)"
M. Duruflé

Gebed

Nu het duister valt,
wij niet willen weten
van wat komen gaat
of het misschien wel willen,
maar eenvoudig niet
bevatten kunnen.
Willen wij toch geloven,
dat het duister
altijd plaats maakt
voor het licht.
Blijf met ons
als de bron
van ons bestaan.
Zoals U sinds het begin
de Schepper bent.
Laat niet los,
het werk van uw handen.

Gebed: ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot ©