Steek de zeven kaarsen aan op tafel volgens de opstelling.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de opstelling van de kaarsen.

Muziek om te luisteren:

“A walk tot Ceacarea”
Hanna Szenes

Eli, Eli
Mijn God, mijn God,
Shelo yigamer le'olam:
Moge deze dingen nooit eindigen:
Hachol vehayam
Het zand en de zee
Rishrush shel hamayim
Het ruisen van de zee
Berak hashamayim
Het lichten van de hemel
Tefilat ha'adam.
Het gebed van de mens

Stilte

Tekst om voor te dragen: Van het wachten in de woestijn

Wachten, een vierkante tijd
met muren geduld om u heen,
tellen van tien tot één
en van nul tot oneindigheid

en uitkijken over het zand
van een onsamenhangend bestaan
naar de dag dat de zon en de maan
in Gods rechter- en linkerhand

verbleken voor zijn gezicht.
Deze ster zal bewoonbaar zijn
en uit de schoot der woestijn
komen zij aan het licht,

die meer dan hun leven lang
op even hadden gehoopt,
totdat de dood als een slang
in hun beenderen kroop…

Want de aarde, die werd aanschouwd
in het holst van de scheppingsnacht,
staat eens als een huis gebouwd,
als Godzelf het laatste lacht!

Bron: Graft, Guillaume van der. (1986) Van het wachten in de woestijn, In: Verzamelde Liederen.  Baarn: de Prom.
Dit gedicht is gepubliceerd met toestemming van de erven van Willem Barnard. Onze dank gaat uit naar de familie.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Blijf niet staren op wat vroeger was”
Liedboek 809

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/809-blijf-niet-staren-op-wat-vroeger-was-7_6_9
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of koor voor Nieuwe religieuze muziek

Dag 1

Genesis 1: 1-5

Steek de eerste kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Licht, ontloken aan het donker”
Liedboek 600

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/600-licht-ontloken-aan-het-donker-5_6_3
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Sweelinckcantorij en de cantorij van het Groninger Studentenpastoraat o.l.v. Willem Vogel; Nelly Kok, sopraan; Arco van Zon, hobo; Nico Verrips, orgel

Gebed over het licht

U was het, 
Die scheiding aanbracht
tussen duister en licht. 
U was het die zag
dat het licht goed was. 
Laat deze vlam 
dan opnieuw het goede
aan het licht brengen. 
Dat deze ontstoken kaars
ons tot zegen mag zijn. 
Amen

Dag 2

Genesis 1: 6-8

Steek de tweede kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Alles wat adem heeft, love de Heer”
Liedboek 150b

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/150b-alles-wat-adem-heeft-love-de-heer-1_0_2_0
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Sweelinckcantorij o.l.v. Christiaan Winter; Matthias Havinga, orgel (bron: KRO-NCRV)

Gebed over het licht

U hebt scheiding aangebracht
tussen de wateren boven en onder.
en het hemelgewelf was daar.
En U zweeg.
Tot op de dag van vandaag
bidden wij tot de hemel,
opdat het hier goed mag zijn.
Daar hunkeren wij naar.
Laat dit licht een teken zijn
opdat wij de hemel op aarde
zullen stichten met elkaar.
Amen

Dag 3

Genesis 1: 9-13

Steek de derde kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“De Steppe zal bloeien”
Liedboek 608

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/608-de-steppe-zal-bloeien-5_7_1
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: koor van de Amsterdamse Studentenekklesia

Gebed over het licht

Laat de derde dag
een dag zijn tot voorbeeld
van alle andere dagen.
U hebt twee maal gezien
dat het goed was.
Laat dit derde licht
een licht van ommekeer zijn.
Zo zegenen wij dit licht.
Amen

Dag 4

Genesis 1: 14-19

Steek de vierde kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Van de opgang der zon tot haar dalen”
Liedboek 113a

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/113a-van-de-opgang-der-zon-tot-haar-dalen-9_8_2
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Audio: Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Bremer; Paul Sanders, cantor; Frans Haagen, orgel

Gebed over het licht

Nogmaals is er licht.
U stelde de lichten aan de hemel.
Zovelen vereerden
sterren, zon en maan.
Zovelen gingen gebukt
onder de goden
die zij erin zagen.
Breng aan het licht
wat ons hier klein houdt
opdat wij voluit mens
leren zijn.
Amen

Dag 5

Genesis 1: 20-23

Steek de vijfde kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Dit is een morgen als ooit de eerste”
Liedboek 216

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/216-dit-is-een-morgen-als-ooit-de-eerste-2_0_7
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Hannina Boers en Jorien Habing, zang; Arie Boers, piano

Gebed over het licht

De zee en de lucht
eerst bewoond door dieren
de aarde haast voltooid,
maar nog niet af.
Vijfde dag.
volheid in zichzelf,
maar, nog geen kroon
op het geheel.
Zo zegenen we dit licht,
opdat het meer mag worden
en wij in de glans ervan
zullen leren.
Amen

Dag 6

Genesis 1: 24-31

Steek de zesde kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Die chaos schiep tot mensenland”
Liedboek 322

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/322-die-chaos-schiep-tot-mensenland-3_0_7
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Projectkoor OAZE o.l.v. Wim Ruessink; Wilbert Berendsen, orgel

Gebed over het licht

Zijn wij nog altijd Uw evenbeeld?
Verlicht ons met Uw Geest.
opdat wij onze roep verstaan
Uw beelddrager te zijn.
Zegen ons zo opnieuw
en laat het goede talrijk zijn.
Zegen ons met dit licht.
Amen

Dag 7

Genesis 2: 1-3

Steek de zevende kaars aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Jij allerhoogste heer van alle dingen”
Zangen van Zoeken en Zien: 239

Bron: https://kerkliedwiki.nl/Jij_allerhoogste_heer_van_alle_dingen
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Van de CD Daar is het daglicht, gezongen door het koor van de Pepergasthuiskerk te Groningen

Gebed over het licht

De zevende dag,
apart gesteld van alle andere dagen.
Laat dit licht een teken zijn
Om ons te beperken.
Onszelf een halt toe te roepen.
Gij hebt immers
niet de ruimte heilig verklaard,
maar de tijd.
Laat ons in dit licht
de tijd heiligen
door uw wil te doen.
Amen

Stilte

De 3e dag

Lucas 24: 1-8

De Heer is opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Gezegend Paasfeest!

Muziek om te luisteren: “Halleluja” - G.F. Händel