Steek de zeven kaarsen aan op tafel volgens de opstelling.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de opstelling van de kaarsen.

Tekst om voor te dragen: Niettemin

Nacht nog, maar niettemin
niet te minachten licht,
het lijkt wel dageraad.

Dageraad
voor ontwaakte woorden.

Bron: Graft, Guillaume van der. (1999) Een ongedurige dageraad. Baarn: de Prom.
Dit gedicht is gepubliceerd met toestemming van de erven van Willem Barnard. Onze dank gaat uit naar de familie.

Muziek om te luisteren:

“Kijk om je heen, wat kan de wereld mooi zijn”
J. Rutter; vertaling: Sytze de Vries

Lucas 24: 13-35

Om te luisteren of mee te zingen:

“Wij zagen hoe het spoor van God”
Liedboek 1000

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/1000-wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god-9_5_7
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Zanggroep o.l.v. Arie Boers; Arie Boers, piano

De jongste breekt het brood.

Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?

De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!

De Heer is waarlijk opgestaan!
Halleluja!

Steek de kaarsen aan.

Om te luisteren of mee te zingen:

“Vrede voor jou”
Liedboek 421

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/421-vrede-voor-jou-3_9_4
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Koor van de Amsterdamse Studentenekklesia en/of Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek

Wens elkaar vrede.

In het breken van het brood herkenden wij de opgestane Heer. Wij vieren en getuigen van zijn opstanding.

Amen

Reik elkaar brood.

Muziek om te luisteren:

“Een land om van te dromen”
Geroepen om te zingen: 112: 1, 3 en 4

Dankgebed

U bent aanwezig op elke plaats
waar brood gebroken wordt
en wij verzameld zijn in uw Naam.
Wij danken U om dat Woord
van bevrijding dat tot ons klinkt
en ons verlangen doet
naar een ongekende toekomst.
Dat U ons dat openbaart
vandaag en elke dag van ons leven.
Amen

Muziek om te luisteren: “See the conqu'ring hero comes” G.F. Handel