Steek de zeven kaarsen aan op tafel volgens de opstelling.

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over de opstelling van de kaarsen.

Stilte

Tekst om voor te dragen:

Deze wereld is wel de echte, maar
is er geen echtere waar wij niet

hoeven te offeren om te leven,
waar wij vuur toveren zonder brand?

Bron: Graft, Guillaume van der. (1999) Een ongedurige dageraad. Baarn: de Prom.
Dit gedicht is gepubliceerd met toestemming van de erven van Willem Barnard. Onze dank gaat uit naar de familie.

Stilte

Openingswoord:

Zeven woorden aan een kruis.
De aarde schreeuwt mee
om recht, gerechtigheid.
En de mens?
Gaat zijn ongekende gang.
De geschiedenis herhaalt zich.
Dag aan dag.

Jezus sprak.
Riep.
Schreeuwde
het uit.

Vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.

(Lucas 23:34a)

Doof de eerste kaars

Stilte

Gebed:

Is het onwetendheid,
argeloosheid,
onverschilligheid?
Hoe vaak zijn wij vergeven.
Zeven keer?
Zeven maal zeventig keer!

Hoe komen wij in het reine,
met U en met elkaar?
Zonder vergeving:
geen nieuw begin.
Voor U belijden wij
onze schuld,
onze schuld,
onze grote schuld.
Amen 

Stilte

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.

(Lucas 23:43)

Doof de tweede kaars

Stilte

Gebed:

We durven slechts te hopen
dat het waar is.
Dat er ergens een paradijs is
waar wij welkom zijn.
Misschien dat die dag nog eens komt,
maar heden?
Vergeef ons ongeloof.
Amen  

Stilte

Vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder.

(Johannes 19:26-27)

Doof de derde kaars

Stilte

Gebed:

Met andere ogen,
zien wij elkaar hier nu staan.
Niet dat we elkaar vreemd zijn,
maar toch.
Ineens zijn wij elkaar gegeven
in een nieuw verband.
Wat zal het?
Wie weet geeft het nog ergens zin.
Schenk ons nu de kracht,
van hier te gaan
en elkaar te blijven vinden
in een toekomst tegemoet.
Amen 

Stilte

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?

(Matteüs 27:46)

Doof de vierde kaars

Stilte

Om te luisteren of mee te zingen:

“God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
Liedboek 22a

Bron: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/22a-god-mijn-god-waarom-hebt-gij-mij-verlaten-1_0_5_2
De mediaplayer wordt vanaf die website ingeladen.
Uitvoerenden: Amersfoorts Vocaal Ensemble o.l.v. Gert Bremer; Jos Wilderbeek, cantor; Frans Haagen, orgel

Stilte

Ik heb dorst.

(Johannes 19:28)

Stilte

Doof de vijfde kaars

Stilte

Gebed:

Dorst!
Als een hert dat naar water smacht.
Dorst!
Verlangen naar U.
Deze beker kunnen wij niet drinken.
Wij dorsten naar gerechtigheid,
maar tegen welke prijs?
Schenk ons dan de kracht,
dicht bij U te blijven.
Amen

Stilte

Het is volbracht.

(Johannes 19:30)

Doof de zesde kaars

Stilte

Gebed:

Het doel bereikt,
de weg ten einde toe gegaan.
Zelfs tot hiertoe nog
voor ogen dat het leven
een opdracht gaf.
Leer ons trouw te zijn
aan dat gebod
elkaar lief te hebben,
zoals Hij ons heeft lief gehad,
tot in de dood,
opdat er leven zal zijn
in Naam van Hem.
Amen 

Stilte

Vader, in uw handen leg ik mijn geest.

(Lucas 23:46)

Doof de zevende kaars

Stilte

Hier zien we terug door de ogen van een moeder.
Een hart verscheurd. Hoe dit alles zin te geven?

Muziek om te luisteren: “Stabat mater” - Zoltán Kodály

Er is een prachtige site met de Latijnse tekst van het Stabat Mater en verschillende vertalingen. Vergeet bij een bezoek niet naar beneden te scrollen voor meer vertalingen van bijvoorbeeld Willem Wilmink.